Zarządzanie przedsiębiorstwem

Książka napisana pod redakcją Mariana Strużyckiego, wydawnictwa Difin. Jest w bardzo dobrym stanie, oprawa miękka, posiada 400 stron. Składa się z 3 części. W części pierwszej Uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw są rozdziały; 1.Istota i struktura otoczenia przedsiębiorstwa, 2. Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 3. Orientacja jakościowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Część druga Przedsiębiorstwo jako podmiot zorganizowany to; 1. Pojęcie przedsiębiorstwa-jego istota, cele, formy. 2. Zasoby i procesy jako przedmiot zarządzania w przedsiębiorstwie. 3. Zarządzanie a tożsamość przedsiębiorstwa. Część 3 Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie to; 1. Instrumenty podejmowania decyzji i planowania. 2. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. 3. Zarządzanie operacyjne. 4. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. 6. Kontrola strategiczna i operacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem.