Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji

Wybrane zagadnienia z socjologii ogólnej i socjologii edukacji.
Władysław Skarbek
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2003
Oprawa miękka.
Stron 260 Opracowanie ma charakter skryptu, którego głównym celem jest lapidarne wprowadzenie czytelnika w wybrane zagadnienia, jakie stanowią przedmiot zainteresowań socjologii edukacji.
Skrypt zawiera również pewne kwantum ogólnosocjologicznej wiedzy, niezbędnej zresztą dla efektywnych studiów w zakresie każdej specjalizacji socjologicznej. Tak więc np. rozdział drugi, zatytułowany Wybrane elementy systemu społecznego, zawiera omówienie więzi społecznej, zbiorowości społecznych i struktury społecznej, a więc problematyki, która znajduje swoje uszczegółowienie w analizach dotyczących edukacyjnych instytucji naturalnych (np. więzi rodzinne, struktura grup rówieśniczych) czy edukacyjnych instytucji bezpośrednich (np. formalne i nieformalne grupy powstające w szkole). Koszt wysyłki 18 zł