Wstęp do Finansów A. A. Groppelli, E. Nikbakht

Książka stanowi przystępne wprowadzenie w podstawowe zagadnienia teorii finansów. Dla studentów będzie to obszerny podręcznik, jakiego dotychczas brakowało; dla praktyków zaś cenne źródło informacji ułatwiających kształtowanie finansów przedsiębiorstwa. Poruszana problematyka obejmuje między innymi rachunek pieniądza w czasie, metody budżetowania kapitału i oceny projektów inwestycyjnych oraz elementy teorii przedsiębiorstwa, w tym zagadnienie kosztu kapitału, kształtowania struktury kapitałowej i polityki dywidend. Omówiono tu także bieżące planowanie i kontrolowanie finansów firmy: monitorowanie należności, zobowiązań i zapasów oraz zarządzanie gotówką. Poruszono również inne kwestie, które nabierają coraz większego znaczenia dla polskich przedsiębiorstw: fuzje i przejęcia, finansowanie przy użyciu obligacji zamiennych, leasing. Książka zawiera wiele przykładów, a przejrzysta konstrukcja rozdziałów bardzo ułatwia przyswojenie materiału.