Wielka Kolekcja "Tak żyli ludzie" SPRZEDAM

Sprzedam Wielką Kolekcję "Tak żyli ludzie" oraz "Tak żyli ludzie w dawnej Polsce". Łącznie są 44 książki. Są niezwykle przydatne szczególnie dla dzieci i młodzieży. Ułatwiają zrozumienie wielu istotnych wydarzeń historycznych oraz przygotowanie się do sprawdzianów, referatów i prezentacji. Tytuły serii TAK ŻYLI LUDZIE:
Czasy prehistoryczne
W czasach pierwszych cywilizacji
W Babilonie
W czasach starożytnych Egipcjan
W antycznej Grecji
Historia armii greckiej
Hebrajczycy
W czasach Galów
W cesarstwie rzymskim
Historia armii rzymskiej
W Pompejach
W czasach królestw barbarzyńskich
W czasach wikingów
W pierwszych wiekach islamu
W czasach dynastii Tang
W czasach Majów, Azteków i Inków
Od Celtów do średniowiecznych rycerzy
W czasach rycerzy i miast warownych
W średniowiecznym zamku
W czarnej Afryce przedkolonialnej
Odkrywanie Ameryki
W epoce wielkich odkryć geograficznych
Od renesansu do oświecenia
W czasach muszkieterów
W czasach Ludwika XV i encyklopedystów
Na pokładzie wielkich XVIII-wiecznych żaglowców
W czasach rewolucji francuskiej
W czasach Napoleona
W czasach podboju Dzikiego Zachodu
W czasach pierwszych kolei żelaznych
W czasach pierwszych automobili
Wśród Indian północnoamerykańskich
Czarni Amerykanie
W czasach I wojny światowej
W czasach II wojny światowej
Historia Francji Tytuły serii TAK ŻYLI LUDZIE W DAWNEJ POLSCE:
Od Piasta do Kadłubka
Od Polski drewnianej do murowanej
Od Jana I Olbrachta do Jana III Sobieskiego
W czasach Jana Długosza
W czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego
W czasach powstań narodowych
Pod berłem trzech cesarzy
W II Rzeczypospolitej Istnieje możliwość kupienia każdej serii osobno. Wtedy liczę za każdą książkę 25zł. Gorąco polecam i zachęcam do kupna.