Warsztaty Twórczego Myślenia - zajęcia dla dzieci i młodzieży

Warsztaty Twórczego Myślenia to autorski program stworzony dla uczniów w wieku 10-15 lat. Każdy z nas jest twórczy i ma potencjał, który należy rozwijać. Na tych zajęciach w sposób szczególny będziemy rozwijać zdolność twórczego myślenia i działania, tak niezbędną w dzisiejszych czasach. Celem warsztatów jest zmiana nawyków uczenia się poprzez wykorzystanie nowatorskich technik i ćwiczeń. W programie m.in.: -rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia,
-mapy myśli jako metoda zbierania i opracowywania pomysłów. Oszczędzisz czas, ucząc się szybciej i z zaskakującymi efektami: -poprawą pamięci (zwiększeniem szybkości zapamiętywania za pomocą mnemotechnik), -poprawą ocen, -umiejętnością organizacji czasu nauki.
Jednocześnie udoskonalisz umiejętność koncentracji uwagi, co jest podstawą w procesie uczenia się. Zajęcia zawierają także szereg ćwiczeń usprawniających współpracę półkul mózgowych.
Nauczysz się, jak się uczyć! Zajęcia mogą odbywać się w małych grupach (2-4os.), jak i indywidualnie. Serdecznie zapraszam!