Ukryta moc reklamy. Robert Heath

Jeżeli już przekonani jesteśmy jak fundamentalnym doświadczeniem dla nas jest osadzenie naszego myślenia na Chrystusie, jeżeli już odstąpiliśmy od postaw, które skutecznie przemianę naszego myślenia mogą powstrzymywać, jeżeli już postąpiliśmy w procesie odnawiania naszego umysłu podczas nadchodzącego weekendu będziemy, poznawać sam zamysł Chrystusa.
Jak dochodzi do współpracy z Bogiem?
Dziedziczenie tego, co nadprzyrodzone.
Tajemnica ukryta ze względu na nas
Rozpamiętywanie Bożych obietnic.
Uczenie się z swojego ciała.
Język, którym przemawia do nas Duch.
Duch objawienia, słowo ożywione przez Ducha.
Kształtowanie świata wokół nas
Celem tego weekendu jest zachęta do rozwijania w nas procesu angażowania się wraz z Bogiem w ujawnianie Bożego planu. Planu, który nie jest planem awaryjnym, ale planem, który mam moce przemiany biegu historii świata. Weekend stanowi zaproszenie dla nas, abyśmy zaangażowali się w wypełnienie jednej z największych tęsknot Boga.