Talk2me Szkoła języków Obcych

Prowadząc szkołę językową mamy na uwadze przede wszystkim troskę o rzetelne i skuteczne kształcenie
umiejętności językowych naszych słuchaczy. Priorytetem naszej Szkoły jest motywowanie do nauki i stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole,
co sprzyja likwidowaniu barier komunikacyjnych u naszych uczniów. Prowadzimy kursy językowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na wielu poziomach zaawansowania –
od początkującego poprzez słabo zaawansowany, średnio zaawansowany i zaawansowany. Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem sprawdzonych, tradycyjnych metod nauczania stosując program oparty na
najnowszych podręcznikach dostosowany do umiejętności i wieku uczniów.