Szkolenie na operatorów wózków, żurawi HDS, suwnic, podestów

- Operator wózków jezdniowych kategoria II WJO
Cena: 350zł Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 21.03.2015 W cenie szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem, seminarium
bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych, certyfikaty w języku polskim oraz angielskim na pięć typów wózków
( naładownych, unoszących, podnośnikowych- widłowych, ciągnikowych, specjalnych ), egzamin przed komisją Ministerstwa
Gospodarki i Polityki Społecznej. Uprawnienia ważne na terenie całej Unii Europejskiej. – Operator żurawia kategoria IIŻ, szkolenia w zakresie obsługi żurawia (tzw. HDS, przeładunkowego) oraz przenośnego na
przyczepie (tzw. żurawie leśne )
Cena: 750 zł
W cenie szkolenia zapewniamy: egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i
praktyczne, powtórka przed egzaminem. – Operator Podestów Ruchomych – wolnobieżnych nożycowych z własnym napędem, montowanych na pojeździe, montowanych na
przyczepie (zwyżki, podnosniki koszowe) kat. IP
W cenie szkolenia zapewniamy: egzamin przed komisją UDT, materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka
przed egzaminem.
Cena: 750zł brutto (w cenie egzamin przed UDT) – Operator wózków specjalizowanych (ładowarek teleskopowych) kat. I WJO
Cena 950zł
W cenie szkolenia zapewniamy: egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem. – Operatora pilarek łańcuchowych – spalinowych
Cena: 450zł
Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień pilarza.
Celem Seminarium jest: uzyskanie uprawnień do obsługi Pilarek Łańcuchowych- Mechanicznych przy pracach w budownictwie i utrzymaniu zieleni wycince drzew przy drogach poza lasami państwowymi.
Kurs obsługi pilarek łańcuchowych – spalinowych składa się z częsci teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem
wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu pilarza zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji
Narodowej. – Operator suwnic ster. z poziomu roboczego
Cena: 750zł
W cenie szkolenia zapewniamy: egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem. Ponadto proponujemy szkolenia:
- operator suwnic
- operator stacji LPG (napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG)
- operator kos spalinowych (wykaszarek i wycinarek)
- BHP
i inne… Kontakt:
Biuro czynne od Pn do Nd 8:00-21:00 www.imaginehouse.pl
www.facebook.com/centrumszkoleniazawodowegoptakpawel
-
-
żurawie Ostrowiec Świętokrzyski, HDS Ostrowiec Świętokrzyski, żurawie Ostrowiec Świętokrzyski, HDS Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski
szkolenia, kurs żurawie, szkolenie HDS , szkolenie żuraw,UDT, hds, żuraw uprawnienia, Ostrowiec Świętokrzyski HDS, Ostrowiec Świętokrzyski szkolenia, Ostrowiec Świętokrzyski żurawie szkolenie,