Szkolenie na operatorów wózków, żurawi HDS, suwnic, podestów


- Operator wózków jezdniowych kategoria II WJO Cena: 350zł Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 21.03.2015 W cenie szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem, seminarium bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych, certyfikaty w języku polskim oraz angielskim na pięć typów wózków ( naładownych, unoszących, podnośnikowych- widłowych, ciągnikowych, specjalnych ), egzamin przed komisją Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej. Uprawnienia ważne na terenie całej Unii Europejskiej. - Operator żurawia kategoria IIŻ, szkolenia w zakresie obsługi żurawia (tzw. HDS, przeładunkowego) oraz przenośnego na przyczepie (tzw. żurawie leśne ) Cena: 750 zł W cenie szkolenia zapewniamy: egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem. - Operator Podestów Ruchomych - wolnobieżnych nożycowych z własnym napędem, montowanych na pojeździe, montowanych na przyczepie (zwyżki, podnosniki koszowe) kat. IP W cenie szkolenia zapewniamy: egzamin przed komisją UDT, materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem. Cena: 750zł brutto (w cenie egzamin przed UDT) - Operator wózków specjalizowanych (ładowarek teleskopowych) kat. I WJO Cena 950zł W cenie szkolenia zapewniamy: egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem. - Operatora pilarek łańcuchowych - spalinowych Cena: 450zł Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień pilarza. Celem Seminarium jest: uzyskanie uprawnień do obsługi Pilarek Łańcuchowych- Mechanicznych przy pracach w budownictwie i utrzymaniu zieleni wycince drzew przy drogach poza lasami państwowymi. Kurs obsługi pilarek łańcuchowych - spalinowych składa się z częsci teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu pilarza zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Operator suwnic ster. z poziomu roboczego Cena: 750zł W cenie szkolenia zapewniamy: egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem. Ponadto proponujemy szkolenia: - operator suwnic - operator stacji LPG (napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG) - operator kos spalinowych (wykaszarek i wycinarek) - BHP i inne... Kontakt: Biuro czynne od Pn do Nd 8:00-21:00 www.imaginehouse.pl www.facebook.com/centrumszkoleniazawodowegoptakpawel - - żurawie Ostrowiec Świętokrzyski, HDS Ostrowiec Świętokrzyski, żurawie Ostrowiec Świętokrzyski, HDS Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski szkolenia, kurs żurawie, szkolenie HDS , szkolenie żuraw,UDT, hds, żuraw uprawnienia, Ostrowiec Świętokrzyski HDS, Ostrowiec Świętokrzyski szkolenia, Ostrowiec Świętokrzyski żurawie szkolenie,...
https://maracaroll95.wordpress.com/http://lavbonne.hatenablog.com/