Szkolenie indywidualne z wizażu One by One

Program szkolenia Program lekcji ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb kursanta. Cena: 299 zł
Czas trwania: 8 h Inne kursy i szkolenia:
1. Kurs wizażu I stopnia – kurs polecany jest dla wszystkich osób zainteresowanych,
Cena: 699 zł
Czas trwania: 50 h
2. Kurs wizażu II stopnia – kurs polecany jest dla wszystkich osób zainteresowanych,
Cena: 699 zł
Czas trwania: 50 h
3. Kurs wizażu I oraz II stopnia – tryb przyspieszony – kurs polecany jest dla wszystkich osób zainteresowanych,
Cena:
Kurs wizażu I stopnia: 499 zł
Kurs wizażu II stopnia: 499 zł
Kurs wizażu I oraz II stopnia: 949 zł
Czas trwania:
Kurs wizażu I stopnia: 25 h
Kurs wizażu II stopnia: 25 h
Kurs wizażu I oraz II stopnia: 50 h;
4. Warsztaty z wizażu – warsztaty polecane są dla wszystkich osób zainteresowanych, Cena: 299 zł
Czas trwania: 8 h; Po ukończonym szkoleniu i zaliczonym teście końcowym uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim, potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Certyfikaty oraz materiały dydaktyczne wliczone są w cenę szkolenia. Szkoła zapewnia modeli do zajęć praktycznych. Szczegółowe informacje oraz ceny znajdziesz na Naszej stronie internetowej:
www.beauty-school.pl Znadź nas na Facebook’u https://www.facebook.com/BeautySchool.Lublin Beauty School
ul. Czeremchowa 16
20-807 Lublin