Sprzedam notatki z biologii - liceum poziom rozszerzony:próbki e-maili

Notatki własnego autorstwa z fakultetu z biologii poziom rozszerzony. Wysyłka na e-mail. Więcej próbek pod linkiem:
http://chomikuj.pl/worksalex95/NOTATKI+BIOLOGIA+LICEUM+poziom+rozszerzony ekologia m. in tematy: właściwości populacji – cechy populacji, skutki sąsiedztwa osobników w populacji, stosunki w biocenozie, drogi obiegu materii; biotechnologia m. in. tematy: technologia tradycyjna, biochemiczna, biotechnologia w polsce, zakres zastosowania współczesnej biotechnologii, osiągnięcia biotechnologii, rodzaje bioprocesów przemysłowych, przyczyny wykorzystania drobnoustrojów jako producentów enzymów, fermentacja, immobilizacja, nośniki;zasady kwalifikacji organizmów, wirusy, bakterie, pierwotniaki, glony, mszaki, paprotniki, tkanki roślinne, budowa organów roślinnych, nagonasienne, okrytonasienne, grzyby, porosty, fotosynteza, metabolizm, składniki w organizmie żywym, genetyka, parzydełkowce, parzydełkowce, nicienie, pierścienice, gady, ryby, płazy, ptaki, ssaki, tkanki zwierzęce.