Sprzedam książki do liceum lub technikum

Sprzedam książki do liceum lub technikum:
Język rosyjski: 1 новые встречи – 8 zł 2 новые встречи – 8 zł
Język polski: 1 kl. 2 cz. – 15 zł 2 kl. 1 cz. – 10 zł
Biologia: 1 kl. – 10 zł 2 kl. – 10 zł
Matematyka: 1 kl. – 10 zł 2 kl. – 10 zł
Geografia: 1 kl. – 10 zł
Historia: 1 kl. 2 cz. – 15 zł
Chemia: 1 kl. – 8 zł
Fizyka: 2 kl. – 10 zł
-
Język angielski: 1 kl. – 10 zł
Fizyka i astronomia z.z. – 10 zł
Historia: 1 kl. liceum/technikum – 10 zł 1 kl. liceum ogólnokształcące – 10 zł
Przysposobienie obronne: 10 zł
-
WOS: przewodnik młodego obywatela – 8 zł
Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie – 10 zł
Vademecum historia: 1 cz. – 5 zł