Rozmawiamy po rosyjsku - Brzozoń, Drohomirecki, Hussakowski, Rusowicz

"Goworim po-russki" jest podręcznikiem języka mówionego. Ma on na celu ułatwienie czynnego opanowania języka słuchaczom, którzy mają już przyswojone podstawy językowe i może być stosowany na praktycznych zajęciach językowych. Podręcznik ten umożliwia wykorzystanie samodzielnej pracy młodzieży i dorosłych w uczeniu się języka i w zależności od potrzeb może być traktowany jako podręcznik podstawowy lub uzupełniający, tj. przerabiany równolegle z literaturą zasadniczą.
"Goworim po-russki" składa się z 25 jednostek tematycznych z życia codziennego. Poszczególne jednostki zawierają:
1. tekst wstępny, stanowiący podbudowę do rozmówek i konwersacji na dany temat;
2. dialogi, poszerzające słownictwo tekstu wstępnego, będące równocześnie wzorem praktycznego wykorzystania słownictwa zawartego w tekście wstępnym;
3. sytuacje i tematy do rozmówek;
4. rejestr ważniejszych zwrotów i wyrażeń, ułatwiających opanowanie materiału leksykalnego zawartego w tekście wstępnym i dialogach;
5. ćwiczenia, mające na celu utrwalenie przerobionego materiału leksykalnego oraz przypomnienie i powtórzenie wybranego materiału gramatycznego dla potrzeb praktycznych;
6. anegdoty, względnie przysłowia i zagadki, wprowadzające moment zainteresowania i ułatwiające utrwalenie przerobionego słownictwa. Wydanie XI, stron 310.