Prawo Podatkowe-Ryszard Mastalski, wydanie 7

Isbn 978-83-255-3800-2
Rok wydania 2012
Wydanie 7
Wydawnictwo:C.H. Beck
seria: Studia prawnicze
Wymiary: 135 x 220 mm Książka Prawo podatkowe prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Podręcznik składa się z trzech części, z których:
- pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowego, omawia jego źródła, wykładnie i wnioskowania oraz konstytucyjne podstawy opodatkowania;
- druga dotyczy ogólnego prawa podatkowego, w tym m.in.: powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych, postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej – trzecia zajmuje się szczegółowym przedstawieniem podatków dochodowych, obrotowych, przychodowych i majątkowych.
Siódme wydanie stanowi nowe ujęcie polskiego prawa podatkowego, w kontekście zmian jakie zaszły w krajowym oraz unijnym prawie podatkowym oraz ich wpływu na praktykę jego funkcjonowania, zarówno gdy chodzi o rozważania ogólne zamieszczone w części pierwszej, jak i w zakresie rozważań szczegółowych zamieszczonych w dwóch pozostałych częściach. Uaktualniono w nim nie tylko stan prawny i orzecznictwo, lecz również literaturę przedmiotu.