Podstawy zarządzania firmą – modele, metody praktyka Adam Stabryła

1. System zarządzania strategicznego
2. Zarządzanie marketingowe
3. Planowanie i finanse w firmie
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
5. Zmiana i rozwój struktury organizacyjnej
6. Typowe instytucje zarządzania w podmiotach gospodarczych
7. Instytucje zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej
8. Organizacja systemu informacji menedżerskiej
9. Podstawy zarządzania jakością
10. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości w świetle norm PN-ISO serii 9000
11. Autonomiczny system zarządzania przez jakość
12. Doskonalenie zarządzania operacyjnego