Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa - Grzegorz Michalski

294 stron
oprawa: miękka Jednym z wielu obszarów zarządzania przedsiębiorstwem jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Jest to dość specyficzna sfera zarządzania zasobami, źródłami tych zasobów i strumieniami generowanymi przez przedsiębiorstwo. Od jej sprawności zależy sukces lub porażka. Nie wystarczy bowiem wytwarzać i sprzedawać produkty, na które jest znaczny popyt przy odpowiednio wysokiej cenie. Złe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa może zniszczyć korzyści wynikające z tego faktu. Nasuwa to od razu myśl o pierwszym celu zarządzania finansami: "nie szkodzić". Chodzi o to, aby zarządzać majątkiem i źródłami majątku przedsiębiorstwa w sposób, który nie będzie wpływał destruktywnie na wypracowane w niefinan-sowych sferach działania przedsiębiorstwa korzyści.
Samo "nieszkodzenie" nie jest jednak podstawowym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Aby to zauważyć, wystarczy zastanowić się, po co ludzie podejmują jakąkolwiek działalność gospodarczą. Czynią to nie tylko, aby zabezpieczyć się przed stratą posiadanych zasobów, gdyż wtedy wystarczyłoby ukryć posiadane bogactwo w bezpiecznym miejscu lub po prostu zdeponować w banku, lecz by osiągnąć korzyści przewyższające oprocentowanie bankowe.
W jaki sposób określić ten cel? Przez długi czas formułowano go krótko: maksymalizacja zysku. Jednakże taki cel rodzi pewne niebezpieczeństwa. Aby osiągnąć maksymalnie wysoki zysk, należy w jak największym stopniu obniżyć koszty i zwiększyć przychody. Pierwsze można osiągnąć przez ograniczenie wydatków na reklamę, badania i rozwój oraz na szkolenie kadry, drugie z wyprzedaży majątku przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście takie posunięcia są celem działania przedsiębiorstwa? Odpowiedź jest oczywista: Nie. Książka w stanie bardzo dobrym. dostawa:
list polecony ekonomiczny – 8zł
list polecony priorytetowy -10zł
lub
odbiór osobisty