Podręczniki SGGW - 12 szt.

Sprzedam używane (12 szt.) podręczniki akademickie (książki, skrypty) dla wydziałów akademii rolniczych (ze studiów na SGGW), zwłaszcza na kierunku marketingu:
- „Zbiór zadań z matematyki dla wydziałów technicznych akademii rolniczych”, wydanie czwarte, Wydawnictwo SGGW 1993r.,
- „Zarys innowatyki rolniczej” Z. Przychodzeń, wydane przez Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1991r., – „Doradztwo i komunikowanie w działalności przedsiębiorczej” Z. Przychodzeń, I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW 2002r.,
- „Zarządzanie zasobami wiejskich gospodarstw domowych” K. Żelazna, Wydawnictwo SGGW 2000r.,
- „Prognozowanie w rolnictwie” S. Stańko, Wydawnictwo SGGW 1999r., wydanie drugie,
- „Testy sprawdzające z makroekonomii” E. Mossakowska, M. Zajączkowska, A. Zawojska, Wydawnictwo SGGW 1999r.,
- „Ekonometria w zarysie – Jednorównaniowe liniowe modele ekonometryczne” H. Dudek, Wydawnictwo SGGW 2000r.,
- „Makroekonomia – testy i zadania” E. Mossakowska, M. Zajączkowska, A. Zawojska, Centrum Informacji Menedżera 1998r.,
- „Prawo gospodarcze dla ekonomistów” J. Kufel, W. Siuda, wydanie przez Scriptus 1998r.,
- „Skuteczność upowszechniania postępu organizacyjnego w rolnictwie – strategie doradcze” K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW 2000r.,
- „English-polish dictionary for managers – Angielsko-polski słownik dla menedżerów” M. Niewiadoma, wydany przez Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1997r.,
- „System rynkowy – Podstawy mikro- i makroekonomii” M. Nasiłowski, wydana przez Key Text 1998r. Sprzedam wszystkie 12 szt. za 60 zł, lub na sztuki za 5-10 zł.