Podręczniki do Technikum Logistyki w ZSZ Braniewo

Sprzedam podręczniki do Technikum Logistyki w ZSZ Braniewo. Możliwość zakupienia wszystkich lub każdego pojedynczo.
1. M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski "Systemy logistyczne. Komponenty, działania, przykłady" Poznań 2008 – 27 zł
2. B. Śliwczyński "Planowanie logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk" Poznań 2008 – 27 zł
3. R. Kacperczyk "Transport i spedycja. Część I. Transport" Warszawa 2010 – 20 zł
4. R. Kacperczyk "Transport i spedycja. Część II. Spedycja" Warszawa 2011 – 15 zł
5. K. Grzybowska "Gospodarka zapasami i magazynem. Część II. Zarządzanie magazynem" Warszawa 2010 – 20 zł