Podręczniki do liceum.

***ZAPROPONUJ CENĘ*** Sprzedam nowe i używane podręczniki: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie trzecie zmienione).
*wydawnictwo Operon;
*zakres podstawowy;
*Zbigniew Smutek, Janusz Maleska, Beata Surmacz. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie drugie zmienione).
*wydawnictwo Operon;
*Małgorzata Biernacka, Jarosław Korba, Zbigniew Smutek. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikumi zasadniczej szkoły zawodowej (381 stron).
*wydawnictwo WSiP;
*kształcenie w zakresie podstawowym;
*Bogusława Breitkopf, Mirosław Marciniak, Zbigniew Wrona;
*płyta. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikumi zasadniczej szkoły zawodowej (478 stron).
*wydawnictwo WSiP;
*kształcenie w zakresie podstawowym;
*Bogusława Breitkopf, Mirosław Marciniak, Zbigniew Wrona;
*płyta. BARWY EPOK. KULTURA I LITERATURA 1- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum – 2 sztuki.
*wydawnictwo WSiP;
*kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym;
*Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Bogusław Kołcz. BARWY EPOK. NAUKA O JĘZYKU 1 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie czwarte zmienione).
*wydawnictwo WSiP;
*kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym;
*Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk. MATEMATYKA – podręcznik dla liceów i techników, klasa II.
*wydawnictwo Oficyna Edukacyjna, Krzysztof Pazdro;
*zakres podstawowy i rozszerzony;
*Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda. MATEMATYKA – zbiór zadań dla liceów i techników, klasa II.
*wydawnictwo Oficyna Edukacyjna, Krzysztof Pazdro;
*zakres podstawowy i rozszerzony;
*Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda;
*nowe opracowanie (więcej zadań z zakresu podstawowego). FIZYKA I ASTRONOMIA DLA KAŻDEGO – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
*wydawnictwo ZamKor;
*zakres podstawowy;
*pod redakcją Barbary Sagnowskiej. BIOLOGIA 1 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum – 2 sztuki.
*wydawnictwo Operon;
*zakres podstawowy;
*Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Grażyna Skirmuntt, Jolanta Walkiewicz. MATEMATYKA – POZNAĆ, ZROZUMIEĆ – podręcznik dla liceum i technikum, klasa 1 – 2 sztuki.
*wydawnictwo WSiP;
*zakres podstawowy i rozszerzony;
*Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk. CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA 1 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum – 3 sztuki.
*wydawnictwo Nowa Era;
*kształcenie ogólne w zakresie podstawowym;
*Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska. CHEMIA ORGANICZNA 2 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
*wydawnictwo Nowa Era;
*kształcenie ogólne w zakresie podstawowym;
*Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska;
*płyta. CHEMIA 1 – zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
*wydawnictwo Operon;
*zakres podstawowy i rozszerzony;
*Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka. ***ZAPROPONUJ CENĘ***