Podręczniki do hotelarstwa-stan bardzo dobry!

”Technik Hotelarstwa-Organizacja pracy w Hotelarstwie-Skrypt do nauki zawodu”-Sylwia Oparka,Teresa Nowicka ”Hotelarstwo-organizacja i technika pracy”-Elżbieta Mitura,Elżbieta Koniuszewska(wyd.Diffin) ”Organizacja pracy w hotelarstwie cz.2”-Joanna Orłowska,Małgorzata Tkaczyk (wyd.REA) ”Ekonomia i prawo w hotelarstwie”-Maria Wagner,Renata Tylińska(wyd.REA) Dowożę w granicach Wrocławia.Każda książka po 10 zł:)