Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej red. Mikołaj Mandurowicz

Opis książki Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej: Książka jest obszernym interdyscyplinarnym studium, w którym kilkudziesięciu przedstawicieli geografii, socjologii, filozofii kultury, architektury, urbanistyki, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, sztuki i mediów prezentuje problematykę percepcji przestrzeni miejskiej w świetle teorii i praktyki. Wnikliwa i wielopłaszczyznowa analiza procesu percepcji miasta, wpisująca się w dyskusję toczoną w literaturze oświatowej o postrzeganiu współczesnej przestrzeni zurbanizowanej, jest próbą rekonstrukcji dziejów studiów nad percepcją, jak również interdyscyplinarnym raportem z obecnego stanu wiedzy. Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Data wydania: 2007
ISBN: 9788389502674
Liczba stron: 532
Format: 17.0×24.0cm
Rodzaj oprawy: twarda