Organizacja i Zarządzanie Turystyką w Polsce - Jacek Borzyszkowski

Mam do sprzedania książkę: Organizacja i Zarządzanie Turystyką w Polsce
Autor: Jacek Borzyszkowski
Wydawca: CeDeWu
ISBN: 78-83-7556-389-4 Książkę potrzebowałem do napisania pracy inżynierskiej. Użyłem z niej tylko 3 strony i reszta była nieczytana, więc wygląda jak nowa. Opis:
W książce przedstawiono aktualny system organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Zostały w niej szczegółowo omówione najważniejsze struktury krajowe, regionalne oraz lokalne. Zaprezentowano w niej:
- współczesne modele struktur organizacyjnych i zarządzania turystyką,
- zarys rozwoju struktur organizacyjnych oraz zarządzania turystyką w Polsce,
- stan obecny struktur organizacyjnych i zarządzania turystyką w Polsce na szczeblach: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym,
- otoczenie zewnętrzne (w tym organizacje międzynarodowe i struktury zagraniczne) a rozwiązania organizacyjne w Polsce. Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym:
- studentów kierunku Turystyka i rekreacja i innych, na których realizowane są specjalności o profilu turystycznym lub wybrane treści programowe z zakresu turystyki,
- praktyków, zajmujących się problematyką promocji i rozwoju funkcji turystycznej. Publikacja jest swoistym podsumowaniem przeobrażeń w systemie organizacji i zarządzania turystyką w Polsce w pierwszych latach XXI wieku. "Książka powinna zainteresować z wielu powodów. Najważniejszym z nich jest całościowe spojrzenie na poruszaną problematykę, które obej­muje wszystkie szczeble systemu organizacji i zarządzania turystyką w Polsce, wraz z jego uwarunkowaniami zewnętrznymi (międzynarodowymi)."
z recenzji dr. hab. W. Alejziaka