Organizacja i Zarządzanie Placówką Oświatową - Studia

"ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ" Zakres programowy m.in.
• Metody i techniki organizowania,
• Teoria organizacji i zarządzania,
• Projektowanie działalności placówki oświatowej,
• Organizacja procesu pedagogicznego w warunkach reformy edukacji,
• Placówka oświatowa a środowisko lokalne,
• i wiele innych
Czas trwania – 2 semestry
PROMOCJA DO 20.10.2013
CZESNE 2.500 zł Rozpoczęcie:26.10.2013 Kontakt: SKK Łódź, ul. Wróblewskiego 18/304