NAJLEPSZE zajęcia z języka FRANCUSKIEGO! Dlaczego? Sprawdź sam!

Serdecznie zapraszam na ciekawe i profesjonalnie poprowadzone zajęcia z języka francuskiego. Jestem absolwentką Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego, Pedagogiki Przedszkolnej a wkrótce również wydziału Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego. Byłam trzykrotną stypendystką Uniwersytetów w Szwajcarii, skończyłam również kilka dodatkowych miesięcznych metodycznych kursów (96h) w centrum doskonalenia nauczycieli języka francuskiego we Francji. Jestem również autorką repetytorium językowego. Posiadam dyplom DALF. Mam doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi. Pracuję z dziećmi od 2-3 roku życia w czym pomagają mi ukończone studia oraz doświadczenie zdobyte w pracy w przedszkolu francuskim i dwujęzycznym. Pracowałam również w gimnazjach oraz szkołach językowych gdzie uczyłam młodzież i dorosłych.
Prowadzę zajęcia interaktywne, które dostosowuję do wieku i potrzeb słuchaczy. PODCZAS ZAJĘĆ Z DZIEĆMI w zależności od ich wieku uczę je języka poprzez rozwój artystyczny, muzyczny (piosenki oraz gra na instrumentach), ruchowy (metoda reagowania całym ciałem, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne), autorski storytelling, gry planszowe oraz gry interaktywne również własnego autorstwa (rozwijające słownictwo oraz struktury językowe), w które dzieci mogą grać również same, między zajęciami. Przygotowuję również uczniów do egzaminów w Instytucie Francuskim dedykowanym dzieciom do 11 roku życia.
Pracuję również z uczniami polskojęzycznymi uczęszczającymi do francuskiej szkoły podstawowej z którymi ćwiczymy naukę czytania, pisania oraz oczywiście mówienia i słuchania w języku obcym w oparciu o program i ćwiczenia dedykowane dzieciom francuskojęzycznym.
PODCZAS ZAJĘĆ Z MŁODZIEŻĄ bazuję na autorskich ćwiczeniach pracy ze współczesnym filmem, piosenką i komiksem, uczę slangu, pracuję z reportażami dla młodzieży, skeczami, ćwiczeniami interaktywnymi oraz planszowymi, karcianymi czy interaktywnymi grami językowymi. Przygotowuję do matury, egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów w Instytucie Francuskim. DOROSŁYM OFERUJĘ naukę języka ogólnego, biznesowego – biurowego, konwersacje, przygotowanie do egzaminów w Instytucie Francuskim, wyjazdów językowych. Pracuję m.in. z reportażami RFI czy TV5, elementami metody Direct a dla chwili relaksu wykorzystuję również autorskie ćwiczenia bazujące na współczesnych komiksach czy skeczach oraz gry planszowe. Szkolenia metodyczne w jakich uczestniczyłam w kilku ostatnich latach w Polce i za granicą to między innymi:
- Jak ewaluować proces nauczania i postępy uczniów: 15h – Jak zdynamizować zajęcia z języka francuskiego: 10,5h
- Tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych do nauki języka francuskiego: 13,5 h
- Praca z grupą na różnych poziomach zaawansowania: 6h
- Praca z grupą o różnych zdolnościach językowych: 4h
- Rozwijanie płynności mówienia języku obcym: 4h
- Nauczanie fonetyki: 12h
- Praca z materiałami autentycznymi na zajęciach z języka francuskiego: 12h
- Media francuskie na zajęciach z języka francuskiego: 12h
- Francuska telewizja na zajęciach z języka francuskiego: 13,5h
- Nauczanie języka francuskiego osób o specyficznych potrzebach językowych: 13,5h
- Cywilizacja i dydaktyka nauczania o cywilizacji francuskiego obszaru kulturowego: 13,5 h – Nauczanie gramatyki w starszych klasach szkoły podstawowej oraz w gimnazjum: 4h
- Ocenianie ucznia dysfunkcyjnego: 4h
- Bariery komunikacyjne w nauce języka obcego i jak sobie z nimi radzić: 4h
- Różnorodność form stosowanych na zajęciach z języka obcego: 4h
- Pierwsze zajęcia z języka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania: 2h
- Planowanie lekcji języka obcego: 4h
- Współpraca uczniów na lekcjach języka obcego: 3h Zajęcia prowadzę na Mokotowie; w zależności od godzin zajęć mogę również poprowadzić je na terenie Sadyby, Ursynowa czy Wilanowa. Zapraszam serdecznie.