Modele optymalizacyjne - przykłady i zadania

TYTUŁ MODELE OPTYMALIZACYJNE Przykłady i zadania AUTOR pod red. N. Łacińskiej- Sobczak OPIS KSIĄŻKI: Książka w bardzo dobrym stanie. Jak nowa Miękka oprawa OPIS WPROWADZENIE Rozdział l. CHARAKTERYSTYKA MODELI OPTYMALIZACYJNYCH 1.1. Pojęcie problemu decyzyjnego 1.2. Etapowość rozwiązywania problemów decyzyjnych 1.3. KIasyf1kacja modeli optymalizacyjnych 1.4. Ogólny zapis matematyczny problemów optymalizacjnych Rozdział 2. GRAFICZNA METODA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ PROGRAMOWANIA LINIOWEGO 2.1. Przypadek podstawowy z dwiema zmiennymi decyzyjnymi 2.2. Metoda graficzna w przypadku występowania większej liczby zmiennych decyzyjnych 2.3. Zadania Rozdział 3. ALGORYTM SIMPLEKS 3.1. Wprowadzenie 3.2. Zastosowanie algorytmu simpleks do rozwiązywania zadań programowania liniowego postaci klasycznej 3.3. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego o mieszanych warunkach ograniczających 3.4. Dualne zadania programowania liniowego 3.5. Zadania Rozdział 4. METODA TRANSPORTOWA 4.1. Wprowadzenie 4.2. Sformułowanie i model matematyczny zagadnienia transportowego 4.3. Rozwiązywanie zamkniętych zagadnień transportowych 4.4. Niektóre problemy związane z rozwiązywaniem zagadnień transportowych 4.5. Zadania Rozdział 5. WYBRANE ELEMENTY PROGRAMOWANIA 5.1. Wprowadzenie 5.2. Sieć zależności a analiza ścieżki krytycznej 5.3. Zadania Rozdział 6. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ PROGRAMOWANIA LINIOWEGO PRZY UŻYCIU KOMPUTERÓW KLASY IBM PC 6.1. Wprowadzenie . 6.2. Przykłady zadań programowania liniowego . 6.3. Zadania . SLOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW Z PAKIETÓW QSB, TRP I STORM 2 Liczba stron: 203 POLECAM