Zajęcia przygotowujące do matury obejmują dwie części. Pierwsza polega na ćwiczeniu rozwiązywania zadań ułożonych w bloki tematyczne, a druga część na rozwiązywaniu testów ułożonych na wzór testów maturalnych. Jeżeli nie jest konieczne powtórzenie całego materiału, to pracujemy wyłącznie na testach maturalnych. Każdy ze słuchaczy otrzymuje komplet materiałów do pracy podczas korepetycji, jak i do pracy domowej. Pojedyncza lekcja trwa 60, 90 lub 120 minut w zależności od potrzeb i możliwości ucznia. Opłata za indywidualną lekcję trwającą 60 min wynosi 30 zł, za lekcję 90 – minutową 40 zł, a za lekcję 120 – minutową 50 zł. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w grupie 2 – osobowej i wtedy od każdego ucznia pobierana jest opłata 20 zł za 60 min, 25 zł za 90 min i 30 zł za 120 minut lekcji. Te same zasady obowiązują dla korepetycji nie związanych z przygotowaniem do matury. Jestem emerytowanym wykładowcą Politechniki Śląskiej. Od ponad 30 lat prowadzę korepetycje z zakresu matematyki, a także fizyki i chemii. Specjalizuję się w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Zdarza się, że przygotowanie rozpoczynam już w klasach gimnazjalnych.