kurs trenera personalnego

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie trenera personalnego Centrum Szkoleniowego BODYSHAPING ACADEMY proszone są o przesłanie zgłoszenia najpóźniej do 10 Marca 2014 roku na adres: www.bsacademy.pl
UWAGA ! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ! By zapewnić Państwu komfort oraz łatwość współpracy maksymalna ilość miejsc na kursie to 40 osób ( wpis na listę uczestników otrzymuje osoba która przesłała komplet wymaganych dokumentów ) Wyślij swoje zgłoszenie na:
www.bsacademy.pl
Temat: kurs trenera personalnego oraz miasto w którym chciałbyś odbyć kurs
Treść : Imię i Nazwisko, numer kontaktowy, skany wymaganych dokumentów 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkoły średniej lub wyższej (proszę o przesłanie skanu świadectwa dojrzałości) 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (proszę o przesłanie skanu ubezpieczenia) 3. Brak przeciwwskazań lekarskich (skan zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy) Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów ! Koszt: 1900 zł
Czas trwania kursu: 100h dydaktycznych
Termin: Marzec 2014 Uczestnik otrzymuje legitymacje trenera personalnego oraz certyfikat z wyszczególnionymi przedmiotami, których treść uczestnik przyswoił oraz ocenami jakie uzyskał. Średnia uzyskanych ocen będzie stanowiła ocenę końcową z jaką uczestnik uzyska certyfikat. Obydwa dokumenty będą wydane w języku angielskim.
Lista przedmiotów wyszczególnionych na certyfikacie:
Anatomia Funkcjonalna
Fizjologia wysiłku
Metodyka nauczania ruchu
Korekcja wad postawy
Medical fitness
Trening funkcjonalny
Metody treningowe
Żywienie i suplementacja
Przygotowanie sprawnościowe w różnych dyscyplinach sportowych
Trening grupowy
Trening osób otyłych
Trening osób starszych
Trening dzieci i młodzieży
Psychologia motywacji
Kreacja wizerunku i marketing
Coaching i NLP HARMONOGRAM SPOTKAŃ: Centrum Zdrowia Sportu i Rekreacji „Fitness Fun” ul. Ceglana 67c Katowice
15 Marca 2014 – SOBOTA 09:00SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – OMÓWIMY WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE: – PROGRAM ZAJĘĆ
- DYPLOMY I CERTYFIKATY
- LEGITYMACJE
- FORMY ZALICZEŃ POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOT ÓW
- WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA
- INFORMACJA NA TEMAT WPŁAT (NUMER KONTA, DANE ITP.)
- PODPISANIE UMOWY ORAZ REUGULAMINU CENTRUM SZKOLENIOWEGO BODYSHAPING ACADEMY
- USTALENIE GODZIN ZAJĘĆ Z UCZESTNIKAMI