Kurs pierwszej pomocy

Nazwa kursu w języku polskim
Kurs pierwszej, dodatkowej pomocy przedmedycznej, pomocy dzieciom i AED Nazwa kursu w języku angielskim
Primary and Seconadary Care, Care for Children and AED Organizacje certyfikujące
First Aid Certification Centre (London)
lub
Emergency First Response (Bristol) Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy. Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
- blok samokształcenia
- blok zajęć stacjonarnych W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik do samodzielnej nauki (w przypadku kursu EFR, podręcznik jest wysyłany listem poleconym na wskazany adres słuchacza, a w przypadku kursu FACC, podręcznik w formacie pdf jest udostępniany słuchaczowi za pośrednictwem naszej platformy e-learning). Słuchacz uczy się samodzielnie wiedzy teoretycznej we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku. W bloku zajęć stacjonarnych, które to zajęcia są organizowane w siedzibie naszego instytutu, słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonymi metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia. Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć. Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach a część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień. Absolwent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. RP. Kursy organizujemy w miastach: Racibórz, Wrocław, Warszawa Więcej informacji na stronie:
www.ratownictwoprzedmedyczne.pl