Kurs Mistrza Fryzjerstwa Wrocław

Firma szkoleniowa EU College oferuje kursy i szkolenia zaspokajające zapotrzebowanie rynku. Wśród organizowanych kursów kosmetycznych znajdują się również profesjonalne kursy fryzjerskie I i II stopnia, po których można uzyskać umiejętności fryzjerskie. Również w naszej ofercie znajdują się kursy Fryzjerskie przygotowujące do egzaminu państwowego na Czeladnika i na Mistrza.
Podnieś swoje kwalifikacje i zdobądź
tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie Fryzjera.
To prostsze niż myślisz. My tobie w tym pomożemy. IV POZIOM ZAAWANSOWANY II STOPNIA (z egzaminem na Mistrza)
250 GODZ.-6900,00 ZŁ
PROGRAM ZAJĘĆ: Kurs Fryzjerski IV stopnia- 250 godz.: cena: 6900,00 zł + koszt egzaminu państwowego Kurs na poziomie zaawansowanym II stopnia – obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące fryzjerstwa na poziomie zaawansowanym, oraz wiedzę nie zbędną do zdania egzaminu czeladniczego- teorii ustnej i pisemnej, oraz praktyk. Kurs ten jest kierowany do osób, które przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywały zawód fryzjera i posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, ale nie posiadają kwalifikacji zawodowych.
Po odbyciu tego kursu i złożeniu egzaminu mistrzowskiego, słuchacz otrzymuje Dyplom Mistrzowski. Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe i umożliwia pracę na terenie całej UE, gdy dodatkowo słuchacz posiada Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, może samodzielnie szkolić pracowników młodocianych.
Gwarantujemy: naukę w trybie indywidualnym – Kurs może trwać tylko 2 miesiące. Możliwość uzgodnienia trybu uczęszczania na zajęcia. – Wygoda, Swoboda, Szkoleniowiec tylko do twojej dyspozycji.
Zapewniamy w pełni wyposażoną w sprzęt i kosmetyki pracownię – do ćwiczeń na główkach treningowych i na modelach!
Dostarczamy materiały dydaktyczne – konspekt teoretyczny ułatwi Ci naukę!
Świadczymy bezpłatne konsultacje – po ukończeniu szkolenia możesz liczyć na naszą pomoc!
www.eu-college.pl
zapraszamy