Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego

KURS KWALIFIKACYJNY
z metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Uczestnicy zdobędą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych i przedszkolach.
Kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla nauczycieli czynnych zawodowo legitymujących się dyplomem studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalnością nauczanie początkowe lub dyplomem zakładu kształcenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania początkowego, mających minimum dwuletnią praktykę zawodową (szkoły/przedszkola/placówki publiczne i niepubliczne) i znajomość języka w stopniu średniozaawansowanym. (obowiązuje test wstępny z języka), ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Absolwenci otrzymują ”Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego” zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537). Zapraszamy Państwa do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania zintegrowanego i przedszkolnego.
Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej (szkoły/przedszkola/placówki publiczne i niepubliczne), legitymujących się jednym ze świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego, zgodnie z pismem DN PKE – 155/92 z dnia 6 marca 1992 r., w stopniu co najmniej podstawowym (FCE – ocena A lub B; IELTS 5,0 – 6,0 pkt; TOFEL – egzamin ustny i pisemny; City &Guilds Level 1- poziom "Communicator") i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego ww klasach I – III i przedszkolu, określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 98, poz. 433).
Osobom, które będą uczestniczyć w kursie, a nie posiadają certyfikatu językowego, umożliwiamy (za dodatkową opłatą zależną od liczby uczestników i stopnia zaawansowania znajomości języka) przygotowanie do egzaminu FCE w formie równoległego kursu języka angielskiego.
Zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego z 2000 roku, kurs obejmuje 240 godzin zajęć, w tym zajęcia stacjonarne i w formie e-learning: metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym,
doskonalenie znajomości języka obcego,
praktyki — w miejscu pracy lub w wybranych przez słuchacza placówkach,
praca własna.
Harmonogram spotkań zostanie ustalony na pierwszych zajęciach: 17.10. 2014r., godz. 9.00 Koszt uczestnictwa: 1500 zł (płatne w 3 ratach) Rozpoczęcie kursu: 17 października 2014 r.
Planowane zakończenie kursu: maj 2015 r.
Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem, zeskanowane mailem lub pocztą.
Komplet zgłoszeń w dokumecie word lub pdf wysyłamy pocztą elektroniczną. Istnieje również możliwość zgłoszenia osobistego w sekretrariacie NKJO.
Adres: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku
ul. Rudzka 13c
budynek B, III piętro, pokój 3.3 44 – 200 Rybnik
Jak do nas dotrzeć Współrzędne GPS :
50.098544 N
18.539354 E SEKRETARIAT poniedziałek nieczynne
wtorek nieczynne
środa 10.00 – 14.00
czwartek 12.00 – 15.00
piątek 12.00 – 18.00
sobota nieczynne