Kurs Diagnosty

Ośrodek szkolenia "SYSTEM" zaprasza na kurs diagnosta samochodowy. Cena kursu – 1600,00 PLN Program szkolenia przygotowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 28 listopada 2014., poz. 1836).- Kurs trwa trzy tygodnie, w tym 2 tyg. na stacji kontroli pojazdów, kursanci otrzymują aktualne skrypty szkoleniowe przygotowywane przez naszych wykładowców. ,Kadra z wieloletnim doświadczeniem./wykładowcy z byłego ośrodka szkoleniowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego URSUS/ Wysoka zdawalność na egzaminie państwowym . Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia 09.03.2015, godz. 16.30 w Ośrodku Szkolenia "System" Warszawa ul. Wałbrzyska 14/16.