Kurs Detektywów

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa,
pod nazwą :ELITARNY KURS DETEKTYWÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.,Dz.U.2013 nr.0 poz.1638) Informacje podstawowe: Zajęcia prowadzą licencjonowani detektywi z długoletnią praktyką w zawodzie,o sprawdzonej jakości usług we własnych firmach detektywistycznych,zatrudnieni również jako wykładowcy m.in. w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.Blok programowy dotyczący:Ochrony danych osobowych i Ochrony informacji niejawnych,realizowany jest przez doświadczonych,wysokich rangą pracowników służb państwowych z potwierdzonymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
W trakcie szkolenia szczegółowe zapoznanie słuchaczy z wymagana drogą urzędową,prowadzącą do uzyskania licencji- wskazówki praktyczne.
Szkolenia odbywają się w oparciu o programy autorskie wykładowców,zapewniają pełną realizację określonego zaleceniami materiału.Mogą być prowadzone w formie wykładu teoretycznego,wykładu i pokazu,wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym.Spotkania mają charakter interaktywny,istnieje więc możliwość zadawania pytańi dyskusji.
Możliwość wzbogacenia umiejętności o kursy strzeleckie i samoobrony prowadzone przez uprawnionych i doświadczonych instruktorów. Informacje uzupełniające: *miejsce szkolenia :P oznań,ul.Mickiewicza 33-siedziba ARCANO PLUS Sp.z o.o
*ilość osób na kursie dopasowana do potrzeb jak najlepszego wykonania materiału programowego
*szkolimy zarówno osoby kierowane przez firmy, jak też osoby prywatne
* możliwość podjęcia praktyki zawodowej w Arcano Plus,nie wykluczamy współpracy z absolwentami kursu w trakcie realizacji przedsięwzięć własnych firmy
*wpisowe wynosi :300,00zł, całkowity koszt szkolenia:1230 zł(brutto),przy wpłacie pełnej,na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia -promocyjnie :1000 zł. Przy uczestnictwie w kursie kolejnej osoby poleconej, dla studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i innych wybranych uczelni :950 zł. *zajęcia (w ilości 51 godzin )prowadzone są w trybach:weekendowym w ramach trzech zjazdów(piątek: 16.00-20.15,sobota :9.00-17.30,niedziela:9.00-13.30),
wieczorowym(poniedziałek,wtorek,środa :16.30-21.0 Bliższe szczegóły:
Jak się zapisać ? Wymagania ustawowe, Regulamin szkolenia, Program szkolenia podane na stronie internetowej: www.arcanoplus.pl Kończący KURS z wynikiem pozytywnym,otrzymują licencję detektywa obligatoryjnie,w drodze postępowania administracyjnego. ZDOBĄDŻ ZAWÓD, NOWE KWALIFIKACJE, ZAPRASZAMY !