Książki matematyczne na wyższe uczelnie - różne

1. Matematyka cz. I
autor: Włodzimierz Wrona Wyd: PWN
cena: 14 zł 2. Matematyka cz. II
autor: Włodzimierz Wrona Wyd: PWN
cena 14 zł 3. MATEMATYKA Z ZADANIAMI
Aut. J.Piszczała M.Piszczała B.Wojcieszyn
Wyd. PWN
cena 18 zł 4. Autor: W. Stankiewicz
Tytuł: ZADANIA Z MATEMATYKI DLA WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH
część I
cena 13 zł 5. Witold Kleiner – ZARYS ANALIZY MATEMATYCZNEJ
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1978
cena 10 zł 6. Edward Kącki, Lucjan Siewierski
Tytuł : Wybrane działy matematyki wyższej Wyd: PWN cena 15 zł 7. N.M. Matwiejew
Tytuł : Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych
Wyd. PWN
cena: 16 zł 8. B. Gdowski
Tytuł: Elementy geometrii różniczkowej z zadaniami
wyd. PWN
cena 11 zł 9. P.G. Walczak, W. Waliszewski
Tytuł: Geometria różniczkowa w zadaniach
Wyd. PWN
cena 18 zł
10. H. Koczyk
Tytuł: Zbiór zadań z geometrii wykreślnej
Wyd. PWN
cena 16 zł 11. Piotr Kucharczyk
Skrypty – Algebra i wybrane zastosowania
Wyd. Politechniki Białostockiej
cena 13 zł 17. Monografie matematyczna Tom 27 – Teoria mnogości
autor: K. Kuratowski, A. Mostowski
Wyd PWN
cena 20 zł 18. Wiele innych