Korepetycje z języka ROSYJSKIEGO -Tanio i SOLIDNIE

БУДЬ ОРИГИНАЛЬНЫМ ! ВЫБЕРИ РУССКИЙ ЯЗЫК! BĄDŹ O R Y G I N A L N Y ! Wybierz JĘZYK ROSYJSKI! T A N I O i SOLIDNIE! A b s o l w e n t k a Uniwersytetu Łódzkiego, m a g i s t e r filologii rosyjskiej, posiadająca kwalifikacje p e d a g o g i c z n e i międzynarodowy c e r t y f i k a t Instytutu im. Puszkina w Moskwie i Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej udziela korepetycji z języka rosyjskiego: 1) Przygotowanie do matury na dowolnym poziomie, egzaminów wstępnych, państwowych i międzynarodowych;
2) Nauka dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz studentów; 3)Nauka dla początkujących;
4)Konwersacje;
5)Tłumaczenia. GRATIS- materiały tekstowe i audio. Preferowane miejsce spotkań – u korepetytork i- Łódź- Polesie – Koziny, niedaleko Manufaktury. Możliwy jest również DOJAZD DO UCZNIA LUB LEKCJE PRZEZ SKYPA. Cena: 60min- 24zł/ z dojazdem 30zł
90min- 35zł/ z dojazdem 42zł
120min- 45zł/ z dojazdem 55zł Zapraszam serdecznie:)