Korepetycje język angielski

Studentka III roku filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską oraz pasjonatka kultury krajów anglojęzycznych zaprasza na korepetycje uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osoby dorosłe pragnące uczyć się języka angielskiego na każdym poziomie, również głównie języka mówionego.
Oferuję:
- przygotowanie do egzaminów szóstoklasisty, kończących gimnazjum oraz maturalnych,
- bieżącą pomoc w nauce języka angielskiego,
- przygotowanie do sprawdzianów, klasówek etc. Doświadczenie:
Praktyki w szkole podstawowej oraz gimnazjum- praktyka asystencka oraz obserwacyjna. Kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu indywidualnych korepetycji na różnych poziomach nauki języka angielskiego. Certyfikaty:
‚Testing times- coping with exam stress’- konferencja metodyzna dotycząca pomocy uczniom w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminami, ‚Making the right noise! Discipline in a primary classroom’- konferencja metodyczna dotycząca utrzymania dyscypliny oraz zainteresowania uczniów szkół podstawowych w trakcie trwania zajęć z języka angielskiego, ‚Getting the right writing right’- konferencja metodyczna dotycząca przekazywania uczniom wskazówek dotyczących kreatywnego pisania dłuższych oraz krótszych form wypowiedzi. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu podanym w profilu.