Nauczycielka historii z doświadczeniem pracy w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oferuje Państwu profesjonalne przygotowanie egzaminu gimnazjalnego( historia i WOS) oraz do Nowego Egzaminu Maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pomogę również w efektywnym wyrównaniu zaległości na każdym poziomie – szkoła podstawowa, gimnazjum czy szkoła ponadgimnazjalna. Przygotuję do sprawdzianu, klasówki, pracy domowej. W swojej ofercie szczególnie polecam również kurs przygotowawczy do matury oraz egzaminu gimnazjalnego.
Od kilku lat pomagam uczniom w poprawieniu ocen lub zdaniu matury, a moje korepetycje są skuteczne, gdyż jestem także czynnym egzaminatorem, dzięki czemu moi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki egzaminów. W cenie dojazd do ucznia oraz niezbędne materiały.