Język angielski - korepetycje Chybie/Strumień/Landek/Rudzica i okolice

Udzielę lekcji j. angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania we wszystkich grupach wiekowych (dzieci, młodzież gimnazjalna, licealna, dorośli). Jestem magistrem filologii angielskiej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu j. angielskiego.
Oferta: – przygotowanie do egzaminów (po 6 klasie/gimnazjalnego/matury/FCE itp.) – pomoc w przygotowaniu do sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych. – nauka języka od podstaw dla dorosłych – konwersacje – pomoc w pisaniu różnego rodzaju wypowiedzi pisemnych – szkolenie z zakresu rozwiązywania testów językowych (reading/listening/use of english) – korespondencja seryjna (listy, e-maile) – pisanie CV i listu motywacyjnego – nauka użytecznych zwrotów – tłumaczenia użytkowe Możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb ucznia. Posiadam własne materiały dydaktyczne dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania ucznia.
Zajęcia indywidualne bądź w małych grupach do 4 osób. Cena uzależniona od wieku, poziomu zaawansowania i ilości godzin w tygodniu. Podana cena odpowiada grupie wiekowej: dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych za 60 minut nauki. Dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych cena odpowiednio wyższa. Przy pisaniu prac cena do uzgodnienia; liczona od strony A4