Jan Paweł II Przesłanie i wy bądźcie radośni

Ta 160 stronicowa książka w twardej okładce, utrzymana w idealnym stanie oprócz pięknej oprawy zawiera również wspaniałą treść. Anna Matusiak współpracując z Ireną Gubernat i innymi osobami z krakowskiego wydawnictwa wykonały przeolbrzymią pracę. Homilie Jana Pawła II podzieliły one bowiem tematycznie. I tak, zainteresowany poglądem bł. Jana Pawła II na Kościół, Wolność czy np. Środki Przekazu z łatwością znajdzie pogląd błogosławionego na dany temat w rozdziałach temu poświęconych. Skrupulatna bibliografia i fakt, że książką jest opatrzona "Zezwoleniem Przełożonego Wyższego Polskiej Prowincji Pijarów" to gwarancja, że publikacja ta jest w każdej mierze rzetelnym źródłem informacji o nauce Papieża Polaka. Wspaniały prezent jeszcze przed kanonizacją!