Grupa terapeutyczno-psychoedukac.:depresja-mania-senność -bezsenność

Grupa terapeutyczno-psychoedukacyjna:
depresja – mania (nadmierne pobudzenie) – cyklotymia (okresy bezsił i nadmiernych sił) – ChAD – bezsenności czy nadmiernej senności, wysokiego poziomu złości, drażliwości sesje 1x w tyg. po 2,5 godz. | 30zł
(na życzenie całej grupy sesje mogą odbywać się 2x w tyg.)
Łącznie 16 spotkań grupowych: 480zł Uczestnikami grupy zamkniętej (stale te same osoby w grupie dla atmosfery bezpieczeństwa) są osoby które odczuwają dolegliwości depresji (braku sił, marazm, bezsens) czy też mani (nadmiernego pobudzenia), cierpiące na ChAD (chorobę afektywną dwubiegunową) czy też cyklotymię (okresy bezsił i nadmiernych sił), cierpiące przy tym także na nadmierną senność lub bezsenność, odczuwające niechęć do pracy zawodowej, poczucie niskiej wartości, niewidzące celów w życiu osobistym, itp.
Cele terapeutyczno-psychoedukacyjne: poszerzanie świadomości siebie dla rozumienia siebie ale także i innych dla możliwości lepszego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym, dzielenie się przeżyciami i rozwój emocjonalny, odkrywanie własnych wartości, wymiana doświadczeń życiowych uczestników i przez to uczenie się umiejętności interpersonalnych, budowania prawidłowych relacji z samym sobą i z ludźmi, wyznaczania granic, samozarządzania (organizacji własnego życia, pożytkowania czasu, radzenia sobie ze stresem), wzmacnianie poczucia własnej wartości, zarządzanie emocjami, poszukiwanie rozwiązań na trudności życiowe i zawodowe, otrzymywanie i udzielanie wsparcia w grupie. Prowadzący: Monika Gabryel – certyfikowany trener biznesu (prowadzenia edukacyjnego grup) i trener rozwoju osobistego, pedagog społeczny i terapeuta. Zapraszam! Zapisy telefonicznie lub przez wiadomość na olx.
Termin rozpoczęcia grupy wstępnie kwiecień 2015