Gospodarstwo rolne / ziemia rolna / grunt rolny - 228ha OKAZJA!PILNE!!

Sprzedam duże gospodarstwo rolne z pakietami ekologicznymi na łąki w Łosośnicy w gminie Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie,w dwóch rozłogach położonych blisko siebie.
Na gospodarstwo składa się 6 działek o łącznej powierzchni 228,3796 ha:
1) Działka 46/2 o obszarze 130,4104 ha z obrębu Siwkowice
* grunty orne – 28,3324 ha, w tym: klasa IV b – 4,3357 ha, klasa V – 19,6659 ha, klasa VI – 4,3308,
* grunty zadrzewnione i zakrzewione – 11,5753 ha, w tym: klasa LZ-RV – 4,2445 ha, klasa Lz-RVI – 1,3642 ha, klasa Lz-ŁIII – 1,7146 ha, klasa Lz-PsIV – 4,2520 ha,
* łąki trwałe – 35,4299 ha, w tym: klasa III – 8,5035 ha, klasa IV – 13,4394 ha, klasa V – 8,8642 ha, klasa VI – 4,6228 ha,
* rowy – 2,4831 ha, w tym: W-ŁIII – 0,1206, W-ŁIV – 0,5804 ha, W-ŁV – 0,1411 ha, W-ŁVI – 0,0353 ha, W-PsIV – 1,1753 ha, W-LsIV – 0,3093 ha, W-LsV – 0,0301 ha, W – 0,0910 ha,
* pastwiska trwałe – 36,4041 ha, w tym: klasa III – 3,9246 ha, klasa IV – 32,4795 ha,
* lasy – 14,1980 ha, w tym: klasa IV – 12,6530 ha, klasa V – 1,5450 ha,
* nieużytki – 1,9876 ha 2) Działka 267/1 o obszarze 33,5063 ha z obrębu Łosośnica
* grunty orne – 4,0108 ha, w tym: klasa IV a – 1,6087 ha, klasa IV b – 2,3521 ha, klasa V – 0,0500 ha,
* łąki trwałe – 15,5083 ha, w tym: klasa III – 3,2183 ha, klasa IV – 12,2900 ha
* rowy – 0,3139 ha, w tym: W-ŁIV – 0,1314 ha, W-LsIV – 0,1557 ha, W – 0,0268 ha,
* lasy – 9,8364 ha, w tym: klasa IV – 8,6709 ha, klasa V – 1,1655 ha,
* nieużytki – 3,8369 ha 3) Działka267/2 o obszarze 54,6960 ha z obrębu Łosośnica
* grunty orne – 54,2041 ha, w tym: klasa IV a – 34,6999 ha, klasa IV b – 11,3119 ha, klasa V – 8,1923 ha,
* lasy klasa IV – 0,4919 ha 4) Działka 283/16 o obszarze 0,7218 ha z obrębu Łosośnica
* pastwiska trwałe klasa IV – 0,6494 ha,
* rowy (W-PsIV) – 0,0724 ha 5) Działka 283/17 o obszarze 4,6833 z obrębu Łosośnica
* pastwiska trwałe klasa IV – 3,6853 ha,
* rowy (W-PsIV) – 0,1302 ha,
* tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (Bz) – 0,8678 ha 6) Działka 283/23 o obszarze 4,3618 z obrębu Łosośnica
* grunty rolne zabudowane (B-RIVa) – 4,3618 ha W centrum wsi, na działce 4-hektarowej znajdują się budynki po starej gorzelni łącznie z trzema stawami. Część z nich nadaje się do zburzenia, część można zaadaptować.
Działka gruntu numer 283/23 jest obciążona służebnością gruntową drogi koniecznej do działki 283/13, która zabudowana jest budynkiem trafostacjii. Nieruchomość wyżej opisana nie jest obciążona innymi prawami osób trzecich, posiada dostęp do drogi publicznej i nie jest wpisana do rejestru zabytków. Jako sprzedawca prywatny posiadam umowę z biurem nieruchomości na wyłączność, jednakże osoby zainteresowane proszę o bezpośredni kontakt ze mną. Umowa z pośrednikiem nieruchomości zakłada, że od kupującego nie będzie pobierana prowizja. Wszystkie koszty zostały uzgodnione między biurem nieruchomości a sprzedawcą (kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów). AVEST Nieruchomości
Dariusz Grenda
ul. Czarnkowska 5
64-600 Oborniki Wlkp.