GEODEZJA I - Andrzej Jagielski - wydanie II zmodyfikowane

Tytuł: Geodezja I, wydanie 2 zmodyfikowane (2005)
Autor: Andrzej Jagielski Wydawnictwo: GEODPIS
Miękka oprawa (wymiary 15.8 x 22.9cm, stron 435)
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów pierwszego roku kierunku geodezja i kartografia i powstał na bazie skryptu "Wykłady i ćwiczenia z geodezji I". Jako lektura pomocnicza może być również przydatny dla studentów innych wyższych uczelni technicznych na kierunkach geodezyjnych i niegeodezyjnych oraz uczniów technikum geodezyjnego i słuchaczy policealnego studium zawodowego. Spis treści: Rozdz. 1: Wiadomości wstępne;
Rozdz. 2: Przyrządy optyczne w geodezji;
Rozdz. 3: Tyczenie prostych i pomiary liniowe;
Rozdz. 4: Tyczenie kątów prostych;
Rozdz. 5: Utrwalanie i sygnalizacja punktów
osnowy geodezyjnej;
Rozdz. 6: Pomiar kątów poziomych i pionowych;
Rozdz. 7: Pomiar azymutów;
Rozdz. 8: Podstawowe zadania geodezyjne
z rachunku współrzędnych;
Rozdz. 9: Obliczanie pola powierzchni;
Rozdz. 10: Pomiary wysokościowe (niwelacja);
Rozdz. 11: Pomiary sytuacyjne;
Rozdz. 12: Sporządzenie mapy sytuacyjnej.