"Eseje o gospodarce" Zdzisław Sadowski

Stan bardzo dobry Opis: Książka ta stanowi wybór moich prac publicystycznych z lat 1996/2000. Zdecydowałem się przedstawić je czytelnikom z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że taki zbiór tekstów dobrze wyraża moje poglądy na polską rzeczywistość gospodarczą i polityczną, lepiej niż mogłaby to zrobić monografia naukowa. Po drugie, publicystyka ta przynosi mi sporo wyrazów zainteresowania i zachęty, co zdaje się przemawiać za jej szerszym udostępnieniem w postaci książki. Teksty objęte wyborem zostały poddane redakcji, ale nie rewizji treści. Były pisane na gorąco, pod wpływem bieżących zdarzeń. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewne tematy powracają, co powoduje czasem powtórzenia ujęć. Najbardziej jaskrawe i zbędne zostały usunięte, jak sądzę z korzyścią dla całości. Część z nich jednak postanowiłem zostawić, gdyż świadczą zarówno o znaczeniu, jakie autor przypisuje określonym problemom, jak też o przywiązaniu autora do niektórych rozumowań. Nie umiem ocenić, w jakim stopniu prezentowane teksty reprezentują konsekwentną linię myślenia, a w jakim wyrażają ewolucję poglądów. Wiem tylko, że moje poglądy mają wyraźne zabarwienie lewicowe, ale z pewnością są wolne od jakiegokolwiek zacietrzewienia politycznego. Staram się zawsze o to, aby cechował je obiektywizm. Czytelnik oceni, na ile mi się to udaje. (Fragment "Wstępu")