Działki inwestycyjne w Młynach, gm. Radymno, woj. podkarpackie

Polecamy do sprzedaży działki inwestycyjne położone w Młynach, gm. Radymno, woj. podkarpackie. W wyniku zakończonego procesu zniesienia współwłasności, zaistniała możliwość kupna dwóch nowo wydzielonych geodezyjnie i sąsiadujących ze sobą działek. Każda z działek ma powierzchnię 2,0433 ha /20433m2/.
Działki znajdują się 2 km od granicy polsko-ukraińskiej i przejścia granicznego Korczowa – Krakowiec. W bliskiej odległości strefa Wolnego Obszaru Celnego oraz strefa ruchu bezwizowego z Ukrainą. Oferowana nieruchomość jest położona w pobliżu węzła komunikacyjnego autostrady A4 „Węzeł Korczowa”. Węzeł jest planowany jako obowiązkowy zjazd z A4 i wjazd na trasę nr 4 /E-40/ na przejście graniczne Korczowa dla samochodów ciężarowych. Ponadto „Węzeł Korczowa” umożliwi podróżującym, którzy nie chcą podróżować płatną autostradą na korzystanie z drogi alternatywnej (nie płatnej), jaką jest droga krajowa nr 4. Sprzedawane działki graniczą z rozpoczętą budową projektu inwestycyjnego East A4 Logistic Park.
Dla obszaru obejmującego oferowane nieruchomości został uchwalony i obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "D-Młyny" z dnia 29.04.2011r. Sprzedawane działki są oznaczone symbolem U/P2 (tereny zabudowy usługowej, produkcji, składów i magazynów). Daje to wskazanie na kierunek inwestowania – stworzenie bazy logistycznej (przeładunki, magazyny wysokiego składowania, obiekty handlowo-usługowe), składy paliwa, spalarnie, sortownie oraz przetwórstwo.
Na tych terenach nowy MPZP „D–Młyny” dopuszcza również: usługi użyteczności publicznej i komercyjnej, w szczególności: handlu, gastronomii, hotelarstwa, obsługi komunikacji i ruchu turystycznego, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, uzupełnienie zagospodarowania małą architekturą, zbiornikami wodnymi, komunikacją wewnętrzną, miejscami postojowymi i parkingami. Dodatkowo chciałbym poinformować o możliwości zakupu ww. działek w nowej formule inwestycyjnej. Właściciele, chcąc zwiększyć potencjał sprzedawanych nieruchomości, są gotowi pomóc w uzyskaniu dofinansowania, z Funduszy Unijnych, projektu inwestycyjnego potencjalnego kupującego. Na terenie Podkarpacia można otrzymać z dotacji, 70% zaplanowanych kosztów inwestycji na zaplanowane prace. Cena działek to 1.500.000,00 złotych netto /plus podatek VAT/. Istnieje możliwość negocjacji ceny.
Dodatkowo w celu powiększenia powierzchni, oferowanych działek, można dokonać zakupu dodatkowych 2,0434ha – działki 196/17, 196/20, 196/23. Łączna powierzchnia wszystkich działek wyniesie wtedy 6,13 ha. Łączna cena wszystkich działek /6,13 ha/ wyniesie 3.600.000,00 złotych netto.