Działka przemysłowa w Kędzierzynie-Koźlu

Firma KI Nieruchomości jest zainteresowana sprzedażą nieruchomości budynkowej z prawem użytkowania wieczystego gruntu położonej w obrębie Blachownia, zabudowanej budynkami internatu, budynkiem magazynowym, budynkiem portierni, dwoma schronami oraz tacą.
Nieruchomość położona jest na terenie dzielnicy Blachownia w pasie terenów przemysłowych, po prawej stronie za kanałem Gliwickim, za skrzyżowaniem drogi do Elektrowni i z wjazdem i wejściem bezpośrednio do nieruchomości z ul. Strzeleckiej. Dojazd bardzo dogodny, drogą asfaltową, wojewódzką nr 40.
Teren nieruchomości posiada uzbrojenie takie jak: woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, sieć gazowa, telefon.
Najbliższe sąsiedztwo to zakłady przemysłowe, więc brak jest negatywnego wpływu na obecny i planowany sposób użytkowania nieruchomości.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przeznaczenie podstawowe:
· obiekty przemysłowe,
· obiekty produkcyjne,
· obiekty usługowe,
· obiekty i tereny magazynowe i składowe,
· stacje obsługi pojazdów.
Przeznaczenie dopuszczalne:
· obiekty administracji, obiekty socjalne,
· obiekty garażowe i gospodarcze,
· obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Zainteresowanych proszę o kontakt. * Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz mają charakter reklamowo-informacyjny*