Dzialka na 12 mieszkan Stare Wlochy Bezposrednio!!!

Działka Budowlano – Usługowa 886m2
Sprzedaż bezpośrednia! Kontakt z właścicielem Oferta skierowana głownie do deweloperów, jako że działka 886m2 przy ulicy Czesława Kłosia, Stare Włochy na przeciwko inwestycji Kasztanowy Park , posiada oznaczenie 6.2 MW-N w miejscowych planach zagospodarowania z pozwoleniem na zabudowę wielorodzinna do 12 indywidualnych mieszkań z możliwością nieuciążliwych usług.
W sąsiedztwie działki historyczna Willa Czeslawa Klosia oraz ul Stajenna, ul Owalna i ul Sląska z nowoczesną, wielorodzinną zabudową apartamentową. Parametry:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej intensywności,
b) dopuszczalne: usługi nieuciążliwe 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 35%,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
d) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
e) minimalna wysokość zabudowy – 7 m,
f) maksymalna wysokość elewacji frontowej – 11 m,
g) maksymalny poziom projektowanego terenu – 32,0 m,
h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 3,
i) spadek dachu – od 0 do 10 stopni,
j) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku 20 m,
k) maksymalna ilość mieszkań w jednym budynku – 12,
l) dla zabudowy istniejącej przed wejściem w życie niniejszej uchwały dopuszcza się zachowanie istniejących gabarytów oraz spadku i pokrycia dachu,
m) usługi mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynki mieszkalne,
n) zakazuje się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży. Księga wieczysta z przejrzystą formą własności bez obciążeń na hipotece.
Działka ogrodzona, w pierwszej linii zabudowy. Gaz, woda, kanalizacja i prąd w ulicy. Posiadam pozwolenie na budowę i projekt budowlany na budynek 3 kondygnacyjny z piwnicami o pow zabudowy 313m2 , pow całkowitej 1253m2.
Załączone zdjęcia obrazują działkę oraz budynki w sąsiedztwie, projekt budowlany i informacje z ustanowionych planów zagospodarowania terenu. Cena do negocjacji!!! Rozważę każdą propozycje cenową!!!