Dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Top Wiedza
proponuje nauczycielom, pragnącym podnosić swe kwalifikacje zawodowe, ofertę kursów kwalifikacyjnych na rok szkolny 2013/2014. Trwa nabór na następujące kursy:
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Zarządzanie w oświacie
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli czynnych zawodowo Kurs pedagogiczny
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie Wymagane dokumenty:
Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie w placówce oświatowej Wypełniony formularz zgłoszenia dostępny na stronie topwiedza.pl Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo na druku MEN, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu szkolenia.
Zajęcia odbywać się będą w jednej ze szkół w Warszawie, dzielnica Śródmieście.
Zapraszamy