Atlas geagraficzny - uniwersalny szkolny

Wszystkim, którzy korzystali z popularnego "Atlasu dla klas 6-8" (oraz jego następcy "Atlasu Geograficznego dla klas 6-7"), polecam jego reaktywację wzbogaconą o nowe aktualne mapy, dające pewność realizacji wszystkich założeń dydaktycznych. Blisko 80 stron Atlasu podaje w logicznym ciągu świat – kontynenty – Polska szereg istotnych informacji fizyczno-geograficznych oraz charakterze społeczno-gospodarczym. Zwraca uwagę zastosowanie map krajobrazowych jako jednego z wiodących nośników informacji. Cennym uzupełnieniem Atlasu jest zestaw kilkudziesięciu kolorowych zdjęć, przedstawiających ciekawe miejsca, sposób życia i pracy ludzi na poszczególnych kontynentach. Wiele uwagi poświęcono nowemu opracowaniu zagadnień dotyczących Polski. Uniwersalny – Szkolny Atlas Geograficzny zgodny z serią poprzednich atlasów do szkoły podstawowej, polecam Nauczycielom oraz Uczniom kończącym szkołę podstawową w starym systemie edukacyjnym i Uczniom gimnazjum.