Angielsko-Polski Słownik Tematyczny Ekonomia France Stephen PWN

Zawiera ponad 5000 haseł podanych w 26 większych grupach tematycznych podzielonych na podrozdziały. Przykłady prezentowane w słowniku pochodzą z oryginalnych dokumentów ekonomicznych i poszerzają wiedzę na temat współczesnej ekonomii rynkowej w sposób przystępny i nowatorski. Słownik jest przeznaczony dla uczniów i studentów średnich i wyższych szkół ekonomicznych, słuchaczy szkół wieczorowych i zaocznych, lektorów języka angielskiego, tłumaczy, handlowców, menedżerów, publicystów oraz samouków w dziedzinie ekonomii i biznesu. Prezentowany słownik zawiera ponadto wykaz ważniejszych skrótów ekonomicznych używanych w języku angielskim oraz indeks haseł angielskich. Książka – stan bardzo dobry.
Blok książki mocny – kartki czyste, nie wypadają – zadbane.