Alkoholizm i toksykomanie Ałapin narkomania nałogi patologia psychozy

Sprzedam książkę pt.: "Alkoholizm i toksykomanie" Książkę napisał doc. dr med. Bolesław Ałapin, a została wydana przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich w 1968 roku w Warszawie jako wydanie I. Pochodzi z serii wydawniczej „Biblioteka Lekarza Praktyka Seria II” i jest to jej tom 42 – seria II. Posiada 124 strony, biało-czarne zdjęcia oraz miękką okładkę, a jej wymiary to ok. 13 cm (szerokość) na ok. 20 cm (wysokość). Ogólny stan egzemplarza oceniamy jako minus bardzo dobry – lekko obtarta okładka, pieczątki byłego właściciela.
SPIS TREŚCI:
ALKOHOLIZM
Wstęp
1. Znaczenie społeczne nadużywania alkoholu i alkoholizmu
2. Jednorazowe działanie mniejszych i większych dawek alkoholu
Upojenie zwykłe i stan następczy (kociokwik)
Wpływ jednorazowego upicia się na układ nerwowy i psychikę przeciętnego człowieka
Upojenie na tle patologicznym
Upojenie patologiczne
3. Etiologia alkoholizmu
4. Okresy i formy alkoholizmu
Definicja alkoholizmu
Okresy alkoholizmu
5. Psychopatologia alkoholików przewlekłych
6. Powikłania cielesne i neurologiczne alkoholizmu
7. Psychozy alkoholowe
Ostre psychozy alkoholowe
Alkoholowa psychoza majaczeniowa – delirium tremens
Ostra halucynoza alkoholowa, ostry obłęd opilczy – hallucinosis acuta potatorum Wernicke
Ostre psychozy alkoholowe o symptomatyce mieszanej
Ostre atypowe psychozy alkoholowe
Przewlekłe psychozy alkoholowe Przewlekła halucynoza alkoholowa
Przewlekłe atypowe psychozy alkoholowe
Choroba Korsakowa
Padaczka alkoholowa
Otępienie alkoholowe
Alkoholowy zespół Otella – Paranoia Alcoholica
8. Pijaństwo okresowe – dipsomania
9. Leczenie alkoholików w przychodniach ogólnolekarskich i przeciwalkoholowych
10. Leczenie alkoholików w zakładach zamkniętych
Wskazania do hospitalizacji alkoholików
Organizacja i cel ośrodków zamkniętego leczenia odwykowego
Metody lecznicze
Insulina
Inne metody detoksykacji
Leczenie apomorfiną
Anticol (disulfiram)
Wszczepienie esperalu
Socjoterapia w szpitalach i oddziałach odwykowych
Leczenie psychoz alkoholowych
Alkoholowa psychoza majaczeniowa
Inne ostre psychozy alkoholowe
Przewlekła halucynoza alkoholowa i przewlekłe atypowe psychozy alkoholowe
Choroba Korsakowa i otępienie alkoholowe
Alkoholowy zespół Otella
Dipsomania
Padaczka alkoholowa
TOKSYKOMANIE 11. Etiologia toksykomanii (narkomanii)
Pojęcie ogólne
Powstawanie nałogu
12. Klinika toksykomanii
Pochodzenie makowca
Barbiturany, inne środki nasenne i ataraktyczne
Kokaina
Haszysz
Środki hamujące łaknienie i pobudzające (typ amfetaminy)
Typ khat
Środki halucynogenne (psychodysleptyczne)
Inne farmakomanie
Wziewne środki narkotyczne (eter, chloroform, trójchloroetylen)
13. Zagadnienia medyczno-socjalne w toksykomaniach
Piśmiennictwo
Skorowidz rzeczowy Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka poczta polską (nie wysyłam za pobraniem)