A.Wyrozumska,J.Barcz(red.) "System ochrony prawnej wUnii Europejskiej"

ilość stron: 420 wydawnictwo: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010 spis treści: 1. System sądowniczy Unii Europejskiej
2. Dochodzenie roszczeń opartych na prawie Unii Europejskiej przed sądami krajowymi
3. Skargi wymuszające przestrzeganie prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie
4. Kontrola legalności aktów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej – stwierdzanie nieważności
5.Incydentalna kontrola legalności aktów na podstawie artykułu 277 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
6. Kontrola legalności bezczynności instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej
7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej
8. Pytania prejudycjalne sądów krajowych
9. Obszary objęte ograniczoną jurysdykcją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
10. Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej stan: używana, niezniszczona, na kilku stronach pojedyncze zaznaczenia długopisem cena: 30zł – przesyłka Poczta Polska – list polecony ekonomiczny – GRATIS możliwość odbioru osobistego