A. Szymonik - Technologie informatyczne w logistyce

Andrzej Szymonik – Technologie informatyczne w logistyce, PLACET Warszawa 2011, stan bardzo dobry, więcej informacji na gg. 1. Informatyka w zarządzaniu logistycznym
1.1. Zarządzanie informacjami
1.2. System informacyjny a system zarządzania
1.3. Technologie zaopatrzenia informacyjnego w praktyce
1.4. Znaczenie informacji dla logistyki 2. Elementy zarządzania logistycznym systemem informatycznym
2.1. Zastosowanie komputerów i sieci komputerowych
2.2. Baza danych dla logistyki
2.3. Internet w zarządzaniu globalnym łańcuchem logistycznym
2.4. Zaufanie w gospodarce elektronicznej – e–biznesie 3. Logistyczny system informacyjny przedsiąbiorstwa
3.1. Istota logistycznego systemu informacyjnego
3.2. Charakterystyka logistycznego systemu informacji 4. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw
4.1. Identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym przedsiąbiorstw
4.2. Informatyczne wspomaganie łańcuchem logistycznym 5. Narządzia usprawniające funkcjonowanie logistyki
5.1. Gromadzenia danych i ich elektroniczna wymiana
5.2. System śledzenia
5.3. E-logistyka 6. Bezpieczeństwo strumienia informacji
6.1. Podstawowe pojęcia z ochrony informacji w przedsiębiorstwie
6.2. Zagrożenia
6.3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji 7. Koszty systemów informatycznych
7.1. Czynniki utrudniające wspomaganie komputerowe
7.3. Korzyści stosowania systemów informatycznych w logistyce